Hotel Peter. Odlične storitve, udobne sobe, najboljše cene v mestu.

Odprtje novega hotela »Piter House«

Datum odpiranja novega hotela »Piter House« na naslov: Sankt-Peterburg,